ÜMİT MÜFİT DİNÇAY

Sanatçının ilk karikatürü 1984 yılında Çarşaf dergisinde yayınlandı.Daha sonra bunları Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet gazeteleri ve bir çok sanat dergileri izledi.1984 yılında ilk ulusal ve uluslararası ödülünü aldı. Aynı yıl Karikatürcüler Derneği üyesi oldu. 2002 yılından itibaren çizmeye ağırlık vererek Türkiye' ye başarılar kazandırmaya başladı.

TÜRKİYE, İRAN, POLONYA, ARJANTİN, SURİYE, HİNDİSTAN, ALMANYA, İTALYA, İSVEÇ, K.KIBRIS, YUNANİSTAN, İSPANYA, KÜBA, AZERBAYCAN, G.KORE, JAPONYA ve ÇİN' de 60 'ı  uluslararası olmak üzere toplam 86 ödül kazandı. Türkiye'ye yurt dışından ( tüm sanat dalları dahil ) en çok uluslararası ödül kazandıran bir kaç sanatçıdan biri konumuna ulaştı. 2005 yılında Arjantin Mizah Müzesi tarafından dünyadaki " ULUSLARARASI 30 ÇAĞDAŞ GRAFİK MİZAH SANATÇISI " ndan biri seçildi.

Yurt içinde ve yurt dışındaki pek çok gazetelerde kendisiyle ilgili haberler yayınlandı.Radyoda söyleşileri yayınlanan sanatçının çizgileri 35 den fazla ülkenin kitap katalogunda yayınlandı.40 dan fazla ülkedeki karma sergilerde çalışmaları sergilendi. Çizdigi karikatürler Eskişehir, Arjantin, K. Kıbrıs, İspanya ve Bulgaristan Mizah Müzeleri kolleksiyonlarına alındı.2005 yılında İspanya Mizah Akademisi tarafından son yüzyılı kapsayacak şekilde hazırlanan " 20. YÜZYILIN ÇAĞDAŞ GRAFİK MİZAHÇILARI ANSIKLOPEDİ " sinde yer aldı.

1988 yılında düzenlenen Seoul Olimpiyatlarında açılacak uluslararası sergi için İngiltere tarafından Türkiye'yi temsil etmesi istendi.Çizgileri Polonyanın Slowo Media, Kanada'nın Embassy Diplomacy This Week ve dünyanın en büyük trajlı gazetesi olan ( günlük trajı yaklaşık 15 milyon ) Japon Yomiuri Shimbun Dail News de yayınlandı. Başarıyı lafta değil, icraat da arayan ve uluslararası ödüllerinin tamamına yakınını yurt dışındaki yarışmalarda kazanan,aynı zamanda gerçek sanatın yazısız modern ve orjinal çalışmalar olduğunu düşünen sanatçı, İstanbul da oturmaktadır.


ENGLISH :

The artist was born in Istanbul. His first cartoon magazine publish 1984. After sheet then Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet newspaper and is published in many art journals. In 1984 won the first national and international awards. In the same year became a member of the Association of cartoonists. Turkey since 2002 to draw the focus to the success began to win.

TURKEY, IRAN, POLAND, ARGENTINA, SYRIA, INDIA, GERMANY, ITALY, SWEDEN, K. CYPRUS, GREECE, SPAIN, CUBA, AZERBAIJAN, S. KOREA, JAPAN and CHINA also won 60 international and 26 National awards a total of 86. To Turkey from abroad (including all the arts) the most wins international award to one of a few artists have reached. Argentina in 2005 by the Museum of Humor in the world "30 MODERN INTERNATIONAL GRAPHICS ARTISTS Humor is" one of the chosen.

Many domestic and international news in the newspaper about their publish. Radio also published interviews with the artist's line of more than 35 more than the country's books in the country cartoons catolog publish.40 works were exhibited in group exhibitions. Eskişehir drawings cartoons, Argentina, K. Cyprus, Spain and Bulgaria in Spain Mizah trove Mizah Museums buy. 2005 by Academy prepared to cover the last century "20th CENTURY MODERN GRAPHICS humorist of the DICTIONARY" section was included.

In 1988, the Seoul Olympics, the international exhibition will be opened in the United Kingdom represented by Turkey, the desirable. Drawings Poland's słowo Media, Canada's Embassy Diplomacy This Week and the world's largest newspaper with circulation (daily circulation about 15 million), the Japanese Yomiuri Shimbun in Dail News has been published. Success is not the empty words, acts, and also close to all the international award winner in competitions abroad, but also real and the original work of art is unwritten modern thinking artists, is living in Istanbul.Some of the prizes he has won are ;  
Sanatçının kazandığı ödüllerden bazıları;
************************************


2013 - 22. Sicaco Uluslararası Karikatür Yarışması " En İyi Karikatür Ödülü " G. KORE

2011 - 20. Deajeon Uluslararası Karikatür Yarışması " En İyi Karikatür Ödülü " G. KORE

2010 - 19. Uluslararası Karikatür Yarışması " Onur Mansiyonu G. KORE
     

2009 - 18. Uluslararası Karikatür Yarışması " Onur Mansiyonu " G. KORE

2009 - Uluslararası Aysergi Pulya " 2. Gümüş Pulya Ödülü " K. KIBRIS

2009 - Pekin Zhongman Uluslararası Karikatür Yarışması " FİNALİST ÖDÜLÜ " ÇİN

2008 - 4. Uluslararası Hindistan UMO Karikatür Yarışması " SPECIAL PRIZE - öZEL öDÜL " HİNDİSTAN

2008 - 1.ci Uluslararası Yapıları Güçlendirme Konulu Karikatür Yarışması " Honorable Mention - Onur Mansiyonu İRAN

2008 - 9.uncu "Spirito di Vino" Uluslararası Karikatür Yarışması " MANSİYON " İTALYA

2008 - 17.ci Uluslararası 2008 Deajon Karikatür Yarışması " Honorable Mention Prize - Onur Ödülü " KORE

2008 - Petrol ve Doğalgaz Konulu "DEBUT" Uluslararası Karikatür Yarışması Honorable Mention - Onur Mansiyonu POLONYA

2008 - Kuraklık ve Su Konulu Uluslararası Karikatür Yarışması " Üçüncülük Ödülü " TÜRKİYE

2008 - Hacı Bektaş Veli Karikatür Yarışması " KARİKATÜRCÜLER DERNEGİ ÖZEL ÖDÜLÜ " TÜRKİYE

2008 - 4.cü Uluslararası Kültür Konulu Karikatür Yarışması " Honorable Mention- Onur Mansiyonu " SURİYE

2008 - 6. cı Uluslararası Leng-Mu Karikatür Yarışması " Excellence Prize -Mükemmellik Ödülü" ÇİN

2008 - 6. Uluslararası Free Web Shiman Karikatür Yarışması " Seçilme Ödülü " ÇİN

2008 - Doğa ve İnsan Konulu Uluslararası Karikatür Yarışması " İkincilik Ödülü " TÜRKİYE

2007 - 3. Uluslararası UMO 2007 Karikatür Yarışması " Üçüncülük Ödülü " HİNDİSTAN

2007 - 1. CAFCAF Karikatür Yarışması " Birincilik Ödülü " TÜRKİYE

2007 - Guangxi City College Uluslararası Karikatür Yarışması " Being Selected 2007" Seçilme Ödülü ÇİN

2007 - Umut Vakfı Karikatür Yarışması " Mansiyon Ödülü " TÜRKİYE

2007 - 12. Uluslararası Taborda Karikatür Yarışması " 1. Mansiyon Ödülü " ARJANTİN

2007 - 12. Uluslararası Taborda Karikatür Yarışması " Premio Trayectoria Humor Grafico Ödülü " ARJANTİN

2007 - 16. Uluslararası Karikatür Yarışması " Onur Mansiyonu " G. KORE

2007 - 1. Mordoğan Karikatür Yarışması " Üçüncülük Ödülü " TÜRKİYE

2007 - 2. ci Uluslararası SICAF Karikatür Yarışması " Special Web Prize " G.KORE

2007 - 5. ci Uluslararası Leng-Mu Karikatür Yarışması " Excellence Prize " ÇİN

2006 - 6. Ulusal Kapadokya Karikatür Yarışması " Mansiyon " Ödülü TÜRKİYE

2006 - 4. cü Uluslararası Leng-Mu Karikatür Yarışması " Excellence Prize " ÇİN

2006 - 2. ci Uluslararası Suriye Karikatür Yarışması " Winning Prize " SURİYE

2006 - 4.cü Uluslararası FreeWeb Karikatür Yarışması " Selected Prize " ÇİN

2006 - 11. Nehar Tüblek Ulusal Karikatür Yarışması "Beşiktaş Belediyesi Özel Ödülü" TÜRKİYE

2005 - 15. Uluslararası Daejeon Karikatür Yarışması DICACO Özel Ödülü G.KORE

2005 - 2. Uluslararası Hindistan Karikatür Yarışması Onur Mansiyonu HİNDİSTAN

2005 - 3.Leng-Mu uluslararası karikatür yarş. Mükemmellik ÖDÜLÜ ÇİN

2005 - 10.Nehar Tüblek Karikatür Yarışması Bşk. Bld. Özel ÖDÜLÜ TÜRKİYE

2004 -14. Uluslararası Deajon Krk. yarışması BEŞİNCİLİK ÖDÜLÜ G.KORE

2004 - Comix Karikatür Yarışması ÜÇÜNÇÜLÜK ÖDÜLÜ JAPONYA

2004 - 24. Nasreddin Hoca uluslararası krk.Yrş. SHOW TV ÖDÜLÜ TÜRKİYE

2004 - 1. Bakü uluslararası karikatür yarışması BAŞARI ÖDÜLÜ AZERBAYCAN

2004 - 2. Necmi Rıza Ulusal Karikatür Yarş. MANSİYON TÜRKİYE

2003 - Mizah Akademisi uluslararası krk. yarış. ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ İSPANYA

2003 - 1. Leng-Mu uluslararası krk.yarışması ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ ÇİN

2003 - 13.Deajon uluslararası krk. yarışması BEŞİNCİLİK ÖDÜLÜ G.KORE

2003 - 3. Kapadokya ulusal krk. yarışması MANSİYON TÜRKİYE

2003 - 8. Nehar Tüblek ulusal krk. yarışması Beşiktaş Bld. ÖDÜLÜ TÜRKİYE

2002 - 24. Yomiuri Shimbun uls. krk.yr. MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ JAPONYA

2002 - 1. Rodos Bld. uluslararası krk. yrş. ONUR MANSİYONU YUNANİSTAN

2002 - 11.Deajon uluslararası krk. yarışması BEŞİNCİLİK ÖDÜLÜ G.KORE

2002 - 22.Nasreddin Hoca uluslararası krk. yrş. BAŞARI ÖDÜLÜ TÜRKİYE

2002 - 11. Cemal Nadir BURSA ulusal krk. yrş. İKİNCİLİK ÖDÜLÜ TÜRKİYE

2001 - 23. Yomiuri uluslararası krk.yrş. MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ JAPONYA

2000 - 9. Deajon uluslararası krk. yarışması BEŞİNCİLİK ÖDÜLÜ G.KORE

2000 - ICASSP uluslararası krk. yarışması ÖZEL ÖDÜL TÜRKİYE

2000 - Lefkoşa uluslararası krk. yarışması İKİNCİLİK ÖDÜLÜ K.KIBRIS

1995 - Ekoloji uluslararası Çorum krk. yrş. ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ TÜRKİYE

1994 - Dedete uluslararası krk.yarışması MANSİYON KÜBA

1993 - Yeşilay ulusal krk. yarışması BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ TÜRKİYE

1992 - İstanbulun Temizliği Ulusal Krk. Yrş. İKİNCİLİK ÖDÜLÜ TÜRKİYE

1991 - İzmir Dikili Ulusal Karikatür Yarş. İKİNCİLİK ÖDÜLÜ TÜRKİYE

1991 - Hümanizm uluslararas krk. yarışması ÖZEL ÖDÜL İSVEÇ

1984 - Duisburg uluslararası krk. yarışması BAŞARI ÖDÜLÜ ALMANYA

1984 - Vercelli uluslararası krk. yarışması ÖZEL ÖDÜL İTALYA

1984 - Spor Kulubleri ulusal krk. yarışması ALTIN SPOR ÖDÜLÜ TÜRKİYE
 
UMIT MUFIT DINCAY  -  TURKEY

2013 
 BEST CARTOON PRİZE      /       EN İYİ KARİKATÜR ÖDÜLÜ 

Güney Kore'de bu yıl 22. si düzenlenen Uluslararası 2013  Sicaco Karikatür Yarışmasında Ümit Müfit Dinçay " Cartoon Best Prize " En İyi Karikatür Ödülünü kazandı. Bu yılki yarışmaya Kore dahil  60 ülkeden  557 sanatçı toplam 1821 eserle katılmıştır.
UMIT MUFIT DINCAY  -  TURKEY
2011
 BEST CARTOON PRİZE      /       EN İYİ KARİKATÜR ÖDÜLÜ


Güney Kore'de bu yıl
20. si düzenlenen Uluslararası 2011 Deajon Karikatür Yarışmasında Ümit Müfit Dinçay " Cartoon Best Prize " En İyi Karikatür Ödülünü kazandı. Bu yılki yarışmaya 59 ülke sanatçısı, 1470 karikatür ile katıldı.
 
UMIT MUFIT DINCAY TURKEY
2010 HONORABLE MENTION / ONUR MANSİYONU ÖDÜLÜ


Güney Kore'de bu yıl 19. su düzenlenen Uluslararası 2010 Deajon Karikatür Yarışmasında Ümit Müfit Dinçay " Honorable Mention " Onur Mansiyonu Ödülünü kazandı. Bu yılki yarışmaya 58 ülkeden 504 karikatürcü 1579 karikatür ile katıldı.
40. Yıl Karikatürcü Buluşması


Karikatürcüler Derneği tarafından düzenlenen törende , karikatür sanatına yaptıkları hizmetlerden dolayı karikatürist Ümit Müfit Dinçay ve dernek üyelerine hizmet sertifikaları verildi.


UMIT MUFIT DINCAY TURKEY HONORABLE MENTION


GÜNEY KORE'den ÜMİT MÜFİT DİNÇAY'a ONUR ÖDÜLÜ

Güney Kore'de bu yıl 18.cisi yapılan 2009 Daejeon Uluslararası Karikatür Yarışmasında karikatürist Ümit Müfit Dinçay " ONUR ÖDÜLÜ'nü kazandı. Bu yılki yarışmaya 68 ülkeden 587 karikatürist 1765 çalışma ile katıldı.

2. Uluslararası Aysergi Pulya Festivaline katılan ve aralarında Dünya Karikatür Dernekleri Federasyonu Başkanı Peter Nieuwendjikin da bulduğu 16 karikatürist, Boğaziçi Pulya Festivali Çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs da Kültür ve Sanat faliyetlerinde bulundu. " K. Kıbrıs 2. Uluslararası Aysergi Pulya Karikatürcüler Buluşması" na 6 ülkeden 16 karikatür sanaçısı özel davetle çağrıldı.

Peter Nieuwendijk (Hollanda), Tan Oral (Türkiye), Hüseyin Çakmak (Kuzey Kıbrıs), Ümit Müfit Dinçay (Türkiye), Erdoğan Karayel (Almanya), Seyran Caferli (Azerbaycan), Shahram Rezai (İran), Saeed Sadeghi (İran), Hicabi Demirci (Türkiye), Halis Dokgöz Türkiye), Mehmet Arslan (Türkiye), Valeriu Curtu (Almanya), Arif A. Albayrak (Kuzey Kıbrıs), M. Serhan Gazioğlu (Kuzey Kıbrıs), Cemal Tunceri (Kuzey Kıbrıs), Ezcan Özsoy (Kuzey Kıbrıs), isimli çizerler 14 -18 Ağustos 2009 tarihleri arasında Yeni Boğaziçi Festivalinde sergi açtılar. Çok yararlı ve aktif geçen etkinlikler süresince iyi bir misafirperverlik örneği yaşadık. Teşekkürler K. Kıbrıs.UMIT MUFIT DINCAY TURKEY
FINALIST PRIZE CHINA - FİNALİST ÖDÜLÜ ÇİNPekin Belediye Bilim ve Teknoloji Derneği ile Pekin Bilim Geliştirme Merkezi tarafından organize edilen 2009 Zhongman Pekin Bilim ve Yaratıcılık konulu uluslararası karikatür yarışmasında karikatürcü Ümit Müfit Dinçay'a FİNALİST ÖDÜLÜ verildi,

Umut Vakfı tarafından her yıl geleneksel olarak  düzenlenen Bireysel Silahsızlanma    "Yaşama Hak Tanıyın" 2009 Fotoğraf Yarışması katılan Ümit Müfit Dinçay' ın siyah-beyaz fotoğraf çalışması sergilendi. Bu yılki  yarışmanın  siyah beyaz dalında toplam 17 çalışma sergilendi.
UMIT MUFIT DINCAY TURKEY
" SPECIAL PRIZE " ÖZEL ÖDÜLHindistan'ın Hyderabad kentinde her yıl düzenlenen UMO Uluslararası Karikatür Yarışmasında Türk karikatürist Ümit Müfit Dinçay "Özel Ödül" kazandı. Bu yıl 4 cüsü düzenlenen 2008 Uluslararası Karikatür yarışmasının konusu ise "Nakliye ve Ulaşım " olarak belirlenmişti.

UMIT MUFIT DINCAY TURKEY
HONORABLE MENTION PRIZE - ONUR MANSİYONU ÖDÜLÜİran'da bu yıl 1.cisi düzenlenen "Conditions of The First International Cartoon Festival on Retrofitting " Yapıları Güçlendirme konulu uluslararası karikatür yarışmasında Türk karikatürist Ümit Müfit Dinçay " Honorable Mention - Onur Mansiyonu kazandı. Bu yılki yarışmaya 37 ülkeden karikatür sanatçıları katıldı.

UMIT MUFIT DINCAY TURKEY
" MENTION " - MANSİYON ÖDÜLÜİtalya'da bu yıl 9.cusu düzenlenen ve konusu Şarap olan "9 th International cartoon competition "Spirito di Vino" 2008 Uluslararası karikatür yarışmasının 35 yaş üstü kategorisinde Türk karikatürist Ümit Müfit Dinçay'a 3 eşit ödülden biri olan " Mansiyon " ödülü verildi.UMIT MUFIT DINCAY (Turkey) - Prf. CHEONG SAN LIM (Korea)
Award Ceromony ( Ödül Töreni )
Honorable Mention Prize ( Onur Mansiyonu Ödülü)


Güney Kore'de bu yıl 17. si düzenlenen Uluslararası 2008 Deajon Karikatür Yarışmasında Ümit Müfit Dinçay'a " Honorable Mention " Onur Mansiyonu Ödülü verildi.Bu yılki yarışmaya 57 ülkeden 618 karikatürcü 1.834 karikatür ile katıldı. Düzenlenen ödül töreninde sanatçıya ödülü, DICACO'nun Güney Koreli Organizatörü Profesör Cheong San Lim tarafından verildi.
UMIT MUFIT DINCAY TURKEY
HONORABLE MENTION - ONUR ÖDÜLÜPolonya'da bu yıl 10.cusu düzenlenen ve konusu Petrol ve Doğalgaz olan "DEBUT" Zielona Gora 2008 Uluslararası karikatür yarışmasında Türk karikatür sanatçısı Ümit Müfit Dinçay'a Honorable Mention - Onur Mansiyonu verildi.
LENG - MU ( China ) - UMIT MUFIT DINCAY ( Turkey )
Award Ceromony ( Ödül Töreni )
THIRD PRIZE ( Üçüncülük Ödülü )


Bu yıl 6.sı düzenlenen Leng-Mu 2008 ÇİN uluslararası karikatür yarışmasında karikatürist Ümit Müfit Dinçay " EXCELLENCE PRIZE " Mükemmellik Ödülünü kazandı. Bu yılki yarışmaya 49 ülkeden 962 karikatürist, 2935 karikatürle katıldı. Düzenlenen törenle daha evvel kazandığı Üçüncülük ödülünüde alan Dinçay'a ödülü,Çin"li organizatör ve karikatürist Leng-Mu tarafından verildi.

ÜMİT MÜFİT DİNÇAY TURKEY
THIRD PRIZE - Üçüncülük ÖdülüTEMA Vakfı, Karikatürcüler Derneği ve Cartoon Yayıncılık tarafından organize edilen uluslararası " Kuraklık ve Su " konulu MAYIS 2008 karikatür yarışmasında Ümit Müfit Dinçay'ın karikatürü Üçüncülük ödülünü kazandı.Hacı Bektaş Veli etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 2008 Hacı Bektaş Veli Karikatür Yarışmasında, karikatürcü Ümit Müfit Dinçay'a KARİKATÜRCÜLER DERNEGİ ÖZEL ÖDÜLÜ verildi.UMIT MUFIT DINCAY TURKEY
HONORABLE MENTION - ONUR MANSİYONUBu yıl 4.cüsü düzenlenen Kültür konulu uluslararası Suriye 2008 karikatür yarışmasında karikatürist Ümit Müfit Dinçay " HONORABLE MENTION " Onur Ödülünü kazandı.

Afiş Çalışması : Ümit Müfit Dinçay
Teknik: Digital Çalışma


Afiş konusunda da çalışmalar yapan Karikatürist ve Ressam Ümit Müfit Dinçay, bu yıl GESAM tarafından düzenlenen " Esere ve Emeğe Saygı " konulu afiş yarışmasına üç eserle katıldı.MONA LISA
Karakalem Çizim : ÜMİT MÜFİT DİNÇAY
Orjinal Boyut : 25 * 35 Teknik: Karakalem


Karakalem Çizimlerine devam eden ve görülebilen her şeyin çizilebileceğini düşünerek her tarzda çizimlerini sürdüren Ümit Müfit Dinçay, Leonardo Da Vinci'nin ünlü tablosu Mona Lisa'yı karakalem olarak çizdi. "Türk Karikatürcü Portleri" serisinede devam eden sanatçının son çalışmaları yeni açılan Karakalem sayfasında yer almaktadır.

Karakalem Çizim : Ümit Müfit Dinçay
Orjinal Ölçüler 35 * 50 , Teknik: Pastel


Karakalem Çalışmalarına " Siyasetçi Portreleri " serisinide ekleyen Ressam ve Karikatürist Ümit Müfit Dinçay, Çankaya, iktidar ve muhalefet' deki siyasetçi portrelerinide çizmeye başladı.              

Portre Karikatür Çizim : Ümit Müfit Dinçay
Teknik: Pastel - Ölçüler : 25 * 35


PORTRE KARİKATÜR alanında da ürünler vermeye başlayan Ressam ve Karikatürist Ümit Müfit Dinçay, futbol alanında dünyanın önde gelen simalarını çizgiye döktü.
UMIT MUFIT DINCAY TURKEY
SELECTED PRIZE - SEÇİLME ÖDÜLÜ


2008 Yılında sonuçlanan Uluslararası 2007 Çin Free Web Uluslararası Shiman Karikatür Yarışmasında karikatürist Ümit Müfit Dinçay'a SELECTED PRIZE - Seçilme Ödülü verildi.

UMIT MUFIT DINCAY Second Prize - İkincilik Ödülü


Karikatürcüler Derneği, TEMA Vakfı ve Cartoon Yayıncılık tarafından organize edilen ve uluslararası nitelikteki " Doğa ve İnsan " konulu Aralık 2007 karikatür yarışmasında Ümit Müfit Dinçay'ın karikatürü İkincilik ödülünü kazandı..

UMIT MUFIT DINCAY TURKEY
Being Selected 2007 / Seçilme Ödülü 2007


Çin de düzenlenen China Guang Xi City College International Cartoon Contest 2007 uluslararası karikatür yarışmasında karikatürist Ümit Müfit Dinçay'a " Being Selected 2007 " Seçilme Ödülü verildi.


UMIT MUFIT DINCAY TURKEY
THIRD PRIZE / Üçüncülük ÖdülüBu yıl Hindistan'da 3.cüsü düzenlenen ve konusu Sağlık ve Teknoloji olan Uluslararası UMO 2007 Karikatür Yarışmasında Türk karikatürist Ümit Müfit Dinçay " Üçüncülük " ödülünü kazandı.


ÜMİT MÜFİT DİNÇAY
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ( First Prize )Genç Dergisi'nin eki olarak yayınlanan CafCaf Mizah Dergisi'nin düzenlediği ve konusu "Gençlik Halleri" olan karikatür yarışmasında karikatürist Ümit Müfit Dinçay Birincilik Ödülünü kazandı.
28 Şubat 2008 tarihinde İstanbul Sultanahmet'deki Yazarlar Birliğinde yapılan ödül töreninde, sanatçıya ödülü verildi.

UMIT MUFIT DINCAY TURKEY
1. MENTION PRIZE / 1. Mansiyon Ödülü
Arjantin'in Buenes Aires kentinde her yıl düzenli olarak tekrarlanan ve bu yıl onikincisi sergilenen [12 th Salon Mercosur Diogenes Taborda 2007 ] uluslararası karikatür yarşmasında Türk karikatürcü ÜMİT MÜFİT DİNÇAY,a " 1. Mansiyon " ve " Premio Trayectoria Humor Grafico " olmak üzere iki ödül birden verildi.
ÜMİT MÜFİT DİNÇAY
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ ( Third Prize )Mordoğan Belediyesince bu yıl ilk kez düzenlenen "Balık ve Yaşam " konulu 1. ulusal 2007 karikatür yarışmasında Karikatürcü Ümit Müfit Dinçay üçüncülük ödülünü kazandı.
130 sanatçının, toplam 329 karikatürle katıldığı yarışmanın jüri üyeri Mordogan Belediye Baskani Ahmet Cakir, Namik Kemal Turkmen, Sair Sunay Akin, Yazar Sabiha Tansug ve karikaturculer Canol Kocagoz, Omer Cam, Mustafa Yildiz ve Sadik Pala'dan oluştu.


UMIT MUFIT DINCAY TURKEY
SPECIAL WEB PRIZE / Web Özel ÖdülüG. Kore'de bu yıl 2 . si düzenlenen ve 5 daldan oluşan SICAF 2007 Uluslararası Karikatür Yarışmasında Türk karikatürist Ümit Müfit Dinçay, " Special Web Prize " ödülünü kazandı.

ÜMİT MÜFİT DİNÇAY
MANSİYON ÖDÜLÜ ( Mention Prize )"Bireysel Silahsızlanma Ödülleri" Verildi...

Umut Vakfı tarafından düzenlenen "Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın " konulu karikatür yarışmasında ödül alan eserler 28 Eylül 2007 Bireysel Silahsızlanma Gününde düzenlenen bir törenle açıklandı. Yaraşma sonucunda Karikatürist Ümit Müfit Dinçay'a " Mansiyon Ödülü " verildi.


Umut Vakfı Kurucu Başkanı Nazire Dedeman'ın açılış konuşmasını yaptığı etkinliklerdeki jüri üyeleri şu isimlerden oluştu.Dr. Ayhan Akcan (Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi), Nazire Dedeman (Umut Vakfı Kurucu Başkanı), Dr. Kadir Doğruer (Karikatürist), Bedri Koraman (Karikatürist), Salih Memecan (Karikatürist), Metin Peker (Karikatürist, Karikatürcüler Derneği Başkanı), Metin Üstündağ (Karikatürist) ve Tonguç Yaşar (Karikatürist).


 

UMIT MUFIT DINCAY TURKEY
EXCELLENCE PRIZE / Mükemmellik ÖdülüBu yıl 5.si düzenlenen Leng-Mu 2007 ÇİN uluslararası karikatür yarışmasında karikatürist Ümit Müfit Dinçay " EXCELLENCE PRIZE " ödülünü kazandı. Bu yılki yarışmaya 64 ülkeden 1726 karikatürist, 3971 karikatürle katıldı.
ÜMİT MÜFİT DİNÇAY
Mansiyon Ödülü / Mention PrizeBu yıl 6. sı düzenlenen 2006 Kapadokya Ulusal Karikatür Yarışmasında Karikatürcü Ümit Müfit Dinçay " MANSİYON " ödülünü kazandı.
Sanatçıya ödülü, 15.08.2006 tarihinde Kapadokya'da düzenlenen ödül töreninde verildi.UMIT MUFIT DINCAY TURKEY
EXCELLENCE PRIZE / Mükemmellik ÖdülüÇİN' de düzenlenen 4. cü Leng-Mu Uluslararası 2006 Karikatür Yarışmasında karikatürcü Ümit Müfit Dinçay " EXCELLENCE PRIZE " ödülünü kazandı. Bu yılki yarışmaya 75 ülkeden 1632 karikatürist, 4307 karikatürle katıldı.


UMIT MUFIT DINCAY
Kazanma Ödülü / WINNING PRIZESURİYE'den ÜMİT MÜFİT DİNÇAY'a WINNING PRIZE ÖDÜLÜ

Bu yıl 2.cisi düzenlenen 2006 Suriye Uluslararası Karikatür Yarışmasında, karikatürist Ümit Müfit Dinçay " Winning Prize " Ödülünü kazandı.UMIT MUFIT DINCAY TURKEY
Selected PrizeÇİN'den ÜMİT MÜFİT DİNÇAY'a SELECTED PRIZE ÖDÜLÜ
Çin'de bu yıl düzenlenen 4.cü "FreeWeb" Uluslararası Karikatür Yarışmasında Karikatürist Ümit Müfit Dinçay'a "Selected Prize" Ödülü verildi

Ümit Müfit Dinçay
Besiktas Municipality Special Prize2006 NEHAR TÜBLEK KARİKATÜR YARIŞMASINDAN ÜMİT MÜFİT DİNÇAY'a BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ÖZEL ÖDÜLÜ

Bu yıl 11.si düzenlenen 2006 Nehar Tüblek Karikatür Yarışmasında Ümit Müfit Dinçay'a Beşiktaş Belediyesi Özel Ödülü verildi. Akatlar Kültür Merkezinde 06.03.2006 tarihinde düzenlenen ödül töreninde sanatçıya ödülünü Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Kemal Çiloğlu verdi.
KARİKATÜR SANATÇISI ÜMİT MÜFİT DİNÇAY' dan KARAKALEM PORTRE RESİM ÇALIŞMALARI

Ekim 2005 yılında karakalem çalışmalarına başlayan sanatçı Portre dalında da çizimler yapmaya başladı. Görülebilen her şeyin çizilebilecegini düşünen sanatçı bu fikirden yola çıkarak ilk aşamada karakalem resim çalışmalarını genişleterek sürdürüyor.


TÜRK KARİKATÜRİST ÜMİT MÜFİT DİNÇAY, İSPANYA MİZAH AKADEMİSİ TARAFINDAN HAZIRLANAN " 20. YÜZYILIN ÇAĞDAŞ GRAFİK MİZAHÇILARI SÖZLÜGÜ " nde yer aldı.

İspanya Mizah Akademisi tarafından hazırlanarak yayınlanan " 20. Yüzyılın Çağdaş Grafik Mizah Sanatçıları Sözlüğü " nde, Türk karikatürist Ümit Müfit Dinçay'da yer aldı.
Son yüzyılı kapsayan, ayrıca yaşamını yitirmiş grafik ve mizah yazarlarının da dahil edildigi ve kısa özgeçmişlerinin yayınlandığı sözlükde, Dinçay'ın halen "Avrupa Birligi Grafik Mizah Müzesi" nde çalışmalarının asılı durduğu belirtiliyor.

GÜNEY KORE'den ÜMİT MÜFİT DİNÇAY'a 2005 DICACO ÖZEL ÖDÜLÜ

Güney Kore'de bu yıl 14.'cüsü yapılan 2005 Daejeon Uluslararası Karikatür Yarışmasında karikatürist Ümit Müfit Dinçay " 2005 DICACO ÖZEL ÖDÜLÜ'nü kazandı. Bu yılki yarışmaya 52 ülkeden 591 karikatürist , 1621 çalışma ile katıldı.

2005 HİNDİSTAN ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASINDAN ÜMİT MÜFİT DİNÇAY'a ONUR ÖDÜLÜ

Bu Yıl 2.si düzenlenen " Kadın " konulu 2005 Hindistan Uluslararası Karikatür Yarışmasında
Karikatürist ÜMİT MÜFİT DİNÇAY, HONOURABLE MENTION Onur Mansiyonu Ödülünü Kazandı. Dünyanın bir çok ülkesinden gönderilen karikatürler arasından 134 çalışma sergi için seçildi. Jürinin son degerlendirmesinden sonra " Kadın Dırdırını " anlatan çalışmasıyla Karikatürist Dinçay'ın yapıtı Onur ödülüne layık görüldü.


 


ÇİN'den ÜMİT MÜFİT DİNÇAY' a MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ

Bu yıl 3.sü düzenlenen Leng-Mu Uluslararası Karikatür Yarışmasında Ümit Müfit Dinçay'a "Excellence Prize " Mükemmelik Ödülü verildi. 2005 yılında düzenlenen yarışmaya 79 ülkeden 1805 karikatürist 4362 çalışma ile katıldı.
 

İRAN'ın WWW.KARGAH.COM SİTESİ, ÜMİT MÜFİT DİNÇAY'ın KARİKATÜRLERİNDEN OLUŞAN ÖZEL bir GALERİ HAZIRLADI.

İran'ın önemli web sitelerinden biri olan www.kargah.com, Türk Karikatür sanatçısı Ümit Müfit Dinçay'ın karikatüründen oluşan özel bir galeri hazırlayarak yayınlamaya başladı.37 karikatürden oluşan sergide, sanatçının eski ve yeni çalışmalarından örnekler sunuluyor.

ÜMİT MÜFİT DİNÇAY'ın KARİKATÜRLERİ, BULGARİSTAN'daki DÜNYACA ÜNLÜ GABROVO MİZAH MÜZESİNE KABUL EDİLDİ.

Karikatürist Ümit Müfit Dinçay'ın 2005 yılındaki yarışmada yer alan 4 adet çalışması, Bulgaristan'ın Gabrovo Mizah Müzesi koleksiyonuna seçildi. Gönderilen 14782 kayıt numaralı sertifikada, Dinçay'ın çalışmalarından övgüyle bahsediliyor.

Yukarıda sanatçının, Bulgaristan Gabrovo Müzesi 2005 koleksiyona seçilen çalışmalarından 2 adedi yer almaktadır.
WWW.DINCAY.COM SİTESİ, TRT INT TELEVİZYONU TARAFINDAN HAFTANIN SİTESİ SEÇİLDİ

Türkiye' nin yurt dışına yayın yapan kanalı TRT INT Televizyonu, Karikatürist Ümit Müfit Dinçay'ın sitesi olan www.dincay.com Karikatür Sitesini, canlı yayınında haftanın sitesi seçerek tanıtımını yaptı. www.dincay.com sitesinin, halen TRT INT' ın resmi sitesi olan TURK site'sinde de tanıtımı yapılmaktadır.30 CARTOONISTS FROM 20 COUNTRIES ARE SELECTED FOR GLOBAL CARTOON THE WORLD EXHIBITION IN ARGENTINA
KARİKATÜR SANATÇISI ÜMİT MÜFİT DİNÇAY, ARJANTİN TARAFINDAN "ULUSLARARASI 30 ÇAĞDAŞ GRAFİK MİZAH SANATÇISINDAN" BİRİ SEÇİLDİ.

Arjantin'in Buenos Aires kentinde 21 Nisan - 9 Mayıs 2005 tarihleri arasında düzenlenen " Yazardan Okura Kitap " festivalinde,karikatürist
Ümit Müfit Dinçay "ULUSLARARASI 30 ÇAĞDAŞ GRAFİK MİZAH SANATÇISI " dan biri seçildi. Arjantin'deki Mizah Müzesi komitesi tarafından 20 ülkeden seçilen 30 sanatçının çalışmalarının yer aldığı sergiye seçilen diğer dünya karikatürcülerin listesi, haberler sayfasında yer almaktadır.
 


KARİKATÜRİST ÜMİT MÜFİT DİNÇAY'ın AB KONULU KARİKATÜRÜ POLONYA BASININDA

Polonya'nın günlük politik ve siyasi gazetelerinden SLOWO-MEDIA, karikatür sanatçısı Ümit Müfit Dinçay'ın bir çalışmasını 1 Mart 2005 tarihli sayısında yayınladı.İsveç'deki uluslararası sergiden alınarak yayınlanan karikatür, AB' nin uyguladığı yaptırımlara karşı, aday ülkelerin teslimiyetçi zihniyetini eleştiriyor.
BRAZİLYA'lı KARİKATÜRİST AMORİM, Web SİTESİNDE ÜMİT MÜFİT DİNÇAY'ın ÇALIŞMALARINA GENİŞ YER VERDİ

Brazilya'lı ünlü karikatürcü Carlos Amorim, Türk karikatür sanatçısı Ümit Müfit Dinçay'ın çalışmalarının ve özgeçmişinin yer aldığı geniş bir sayfayı sitesinde yayınladı. Sayfada Dinçay'ın 5 karikatürü ve İspanyolcaya çevrilmiş özgeçmişi bulunmakta.
ÜMİT MÜFİT DİNÇAY'ın C.V si, İTALYAN KARİKATÜR SİTESİ " UMORISMO E SATIRA " da YAYINLANDI.

İtalya'nın UMORISMO E SATIRA sitesi, karikatürist Ümit Müfit Dinçay'ın C.V'sini yayınladı. İtalyancaya çevrilerek yayınlanan C.V de sanatçının çalışmaları anlatılıyor.


ÜMİT MÜFİT DİNÇAY'ın KARİKATÜRÜ KANADA BASININDA

Karikatürist Ümit Müfit Dinçay'ın çalışması 23.02.2005 tarihinde Kanada'nın ciddi, saygın siyasi ve politik haber dergilerinden biri olan EMBASSY DIPLOMACY THIS WEEK 'de yayınlandı.Dünyadaki bir kısım medyayı eleştiren karikatür, sayfada büyük boyutta yer aldı.